Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Vandaag jarig
Isabella de Jong
Organisatie
Bestuur  
Josien Andringa  Voorzitter   
Marije Boschma  Secretaris   
Richard van der Zalm  Bestuurslid   
Sieds Tuininga  Penningmeester   
Clubhuis commissie  
Vacature Bestuurslid   
Hieke Postma  Bestuurslid   
Vacature Bestuurslid   
Jeugdcommissie  
Pytrick de Ruijter  Bestuurslid   
Gerda Sinnema  Bestuurslid   
Vacature Voorzitter   
Kas controle commissie  
Vacature  
Erik Graaf   
PR  
Karlijn van der Toolen   
Kirsten van Hettema   
Wiebren Wind   
Scheidsrechterscommissie  
Vacature  
Sieds Tuininga   
Lucienne Petiet-Houdel  Bestuurslid   
Sponsorcommissie  
Vacature  
Vacature  
Richard van der Zalm   
Jantje Schiphorst   
Technischecommissie  
Vacature Bestuurslid   
Josien Andringa  Bestuurslid   
Gerda Sinnema  Bestuurslid   
Albert Jan Vaartjes  Trainer   
Trimhockey  
Bjorn Andringa   
Wedstrijdcommissie  
Alies Tammenga  Bestuurslid