Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Vandaag jarig
Noëlle Steeman
Contact 

Adres sportveld

Sportpark de Hege Simmerdyk
JHC Stix   
Ingang Hoge Zomerdijk 1a
8501 CL, Joure
 
Postadres secretariaat en ledenadministratie

JHC Stix


Postadres penningmeester
JHC Stix


Email
voorzitter: [email protected]
penningmeester: [email protected]
secretaris: [email protected]

arbitrage commissie: [email protected]
ledenadministratie: [email protected]
wedstrijdcommisariaat: [email protected]
sponsor commissie: [email protected]
technische commissie: [email protected]
activiteiten/jeugd commissie: [email protected]