Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Nieuwsoverzicht
ALGEMEEN

20-2-2020
Benoeming nieuw bestuur
 

Benoeming nieuw bestuur

Vrijdag 24 januari jl. was de algemene ledenvergadering.

Met een opkomst van ruim 25 man, was er een hoge opkomst.

Tijdens deze vergadering is met algemene stem het voltallige nieuwe bestuur aangenomen.

Daarnaast werd natuurlijk het aftredende bestuur bedankt voor de afgelopen jaren met een klein presentje.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

 

Functie:

Bestuurslid:

Voorzitter

Josien Andringa

Penningmeester / Beheerder LISA

Sieds Tuininga

Secretaris / jeugd / communicatie / website

Marije Boschma

Beheer faciliteit / sponsorcommissie:

Richard van der Zalm

Daarnaast zijn ook alle commissies verdeeld over alle bestuursleden:

Commissie

Verantwoordelijk bestuurslid

Kantine

Josien Andringa

Jeugdcommissie

Marije Boschma

Kas controle commissie

Sieds Tuininga

PR

Marije Boschma

Arbitrage

Sieds Tuininga

Sponsor

Richard van der Zalm

TC

Josien Andringa

Trim hockey

Richard van der Zalm

Wedstrijden

Josien Andringa

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond.

 

 

 

 

11-2-2020
Jeugd Sponsor Actie Poiesz
 
Beste Leden,

We mogen weer meedoen met de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz

Vanaf MAANDAG 10 FEBRUARI TOT ZONDAG 5 APRIL kunnen we weer munten sparen
💰
Iedere munt is geld waard. Geld wat we krijgen voor de clubkas. Daarom moedigen we iedereen aan om de boodschappen te doen bij de Poiesz en de Jeugd Sponsor Munten te sparen. Hoe meer munten in de koker worden gestopt van Stix, hoe meer geld er aan het eind van de actie door Poiesz supermarkt er wordt uitgekeerd!
 


Bijlage: POIESZ 2(1).png

2-12-2019
Informatie jeugdfonds Sport Friesland
 

JHC STIX werkt al een aantal jaren met het jeugdfonds Sport Friesland. Hieronder vind je informatie over dit fonds.

Iedere sportclub wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen meedoen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen. Onze gemeente heeft voor haar jeugdige inwoners daarom een samenwerking met Jeugdfonds Sport Friesland.

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen via een intermediair via www.allekinderendoenmee.nl financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds Sport voor deelname aan sportieve activiteiten. De bijdrage uit het Jeugdfonds Sport kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of sportattributen. De contributie wordt door het Jeugdfonds Sportrechtstreeks vergoed aan de sportvereniging of sportwinkel.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport
en de lokale spelregels op www.jeugdfondsport/friesland of neem contact op met het Jeugdfonds Sport Friesland: [email protected]ugdfondssport.nl of 06 -30 34 72 49

 

9
 

18-11-2019
trainingen Zaal Swimfun - tijden en data
 

beste leden,

Ook dit jaar gaan we weer de zaal in. Net zoals vorige jaren houden we in principe 1 veld training en daarnaast een zaaltraining. De zaaltrainingen starten in het weekend van 6/7 december.

Dit jaar gaan we trainen op vrijdag en zaterdag, dit jaar heeft de technische commissie geregeld dat we in de zaal bij Swimfun kunnen trainen!

Voor het eerst in de geschiedenis van JHC STIX gaan we ook meedoen aan de zaalcompetitie. Als pilot beginnen we met het A en het B team en als dat goed gaat willen we volgend jaar met alle teams in de zaal beginnen.

Het A en B team ontvangen via hun coaches informatie over de zaalcompetitie.

Hieronder het schema voor de zaaltrainingen: (locatie zaal Swimfun)

Vrijdag:

15-16 uur: D1 team

16-17 uur: D2 team

17-18.30 uur: A en B team (gezamenlijk)

Zaterdag:

9-10 uur: E teams (gezamenlijk)

10-11 uur: C1 team

11-12 uur: C2 team

Weekenden dat er in de zaal getraind wordt:

2019: 6/7 december, 13/14 december, 20/21 december

2020: 3/4 januari, 10/11 januari, 17/18 januari, 24/25 januari, 31 januari/1 februari, 7/8 februari, 14/15 februari

Na de voorjaarsvakantie weer alleen training op het veld

 

10-7-2019
Trainingstijden veld seizoen 2019-2020 - start trainingen en competitie
 

Beste leden en ouders verzorgers van leden,

Hierbij de trainingstijden voor het seizoen 2019-2020 zoals deze is afgestemd met trainers en technische commissie.

De trainingen starten op dinsdag 27 augustus.

De competitie start op zaterdag 7 september

Trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag.

Schema dinsdag:

15.00-16.00 uur: E6 en E8 en startende F leden*

16.00-17.00 uur: D1+D2

17.00-18.00 uur: C1+C2

18.00-19.00 uur: B

19.00-20.00 uur: A

20.00-21.00 uur: Trim

Schema donderdag:

15.00-16.00 uur: E6 en E8 en startende F leden*

16.00-17.00 uur: D1+D2

17.00-18.00 uur: C2

18.00-19.00 uur: C1

19.00-20.00 uur: B

20.00-21.00 uur: A

*zodra duidelijk is hoeveel startende F leden er zijn zal TC kijken naar een aparte trainingstijd voor deze categorie.

Alle trainingen vinden plaats onder leiding van onze hoofdtrainer Albert-Jan die waar nodig ondersteund wordt door onze jeugdtrainers.

Aanvullend op reguliere hockeytrainingen gaan we op een aantal vrijdagen keeperstraining aanbieden.